Make your own free website on Tripod.com

Realisaties van Tramania vzw

1) Voorstelling:

Tramania se présente (Frans)


2) 2011 : Samenwerking met Het Vervoer Museum te Luik – een werkplaats TRAMANIA:

Un mot du Directeur du Musée (Frans + foto’s)   Un mot de TRAMANIA au sujet du nouvel atelier   (Frans + foto’s)

3) 2005-2011: Restauratie van de bijwagen A 1584 ten gunste van de vzw TTA:

De restauratie begint (juni 2006).  Vervoer naar Burdinne (december 2006)   Restauratie van de trucks (oktober 2007)

Het gieten van nieuwe lantaarns (oktober 2008).  Opschuiving en plaatsing van de bissels (februari 2009).  Montage van de klapdeurtjes (juli 2010)

Naar het Vervoer Museum te Liège Natalis 1 2

4) 1993-2005: Subsidies en lobbying ten gunste van andere vzw’s:

De werkplaats te Thuin : een eerste succes van Tramania

 

Het “Centre de  Découverte” te  Thuin : een apotheose

Geschiedenis van de constructie van het Centrum, gezien door zijn projectmanager, toen beheerder van ASVi en nog van Tramania

Financiële bijdrage van Tramania : meer dan 203.000 EUR ! Zie de lijst van de bijdragen

Conceptie en opbouw van de scenografie van het Centrum : Pierre en Olivier aan het werk.  Voorbereiding van een lantaarn.  Opbouw van de front van een tram.  Een uitstalkast.  Preservatie van motorwagen type N 10480 (9283)  

Nota: de tentoongestelde verzamelingen zijn de eigendom van de vzw Tramania of zijn leden, van de vzw Mupdofer of werden door privéverzamelaars in lening gegeven. Inventaris van de scenografie van het centrum.

5) Varia:

Tentoonstelling van Tramania te Treignes (maart 2007 – december 2009)

Reis met stoomtram HL 808,  georganiseerd door Tramania op 29 september 2007